Home

   
         
MEER UIT HET LEVEN HALEN   BOERENHOEVE ALS WERKOMGEVING   WAAR JE BLIJ VAN WORDT
         

De stichting wil de persoonlijke ontwikkeling van de hulpboeren stimuleren. Hiervoor is het ‘competentiebeleid Wenum Hoeve’ ontwikkeld en worden er cursussen aangeboden.

 

De stichting zet zich in om de boerenhoeve als werkomgeving te veraangenamen door het realiseren van speciale voorzieningen. Zo is er een stilteplek, waar de hulpboeren een moment van rust kunnen vinden tijdens de dagelijkse activiteiten.

 

De stichting verzorgt diverse activiteiten en projecten ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van de hulpboeren op de zorgboerderij. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse uitje en de kerstviering, maar ook het ‘bewegingsplan Wenum Hoeve’.